Usage Statistics for flyingmarmot.com

Summary Period: August 2022
Generated 07-Aug-2022 03:45 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 3901
Total Files 0
Total Pages 3589
Total Visits 393
Total KBytes 944
Total Unique Sites 193
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1235
Total Unique User Agents 170
. Avg Max
Hits per Hour 23 115
Hits per Day 557 798
Files per Day 0 0
Pages per Day 512 755
Sites per Day 27 50
Visits per Day 56 80
KBytes per Day 135 194
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 3901

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 796 20.41% 0 0.00% 595 16.58% 62 15.78% 50 25.91% 194 20.49%
2 662 16.97% 0 0.00% 638 17.78% 57 14.50% 40 20.73% 160 16.98%
3 680 17.43% 0 0.00% 669 18.64% 58 14.76% 37 19.17% 164 17.39%
4 798 20.46% 0 0.00% 755 21.04% 80 20.36% 49 25.39% 193 20.42%
5 572 14.66% 0 0.00% 554 15.44% 76 19.34% 40 20.73% 138 14.65%
6 332 8.51% 0 0.00% 317 8.83% 64 16.28% 26 13.47% 80 8.49%
7 61 1.56% 0 0.00% 61 1.70% 12 3.05% 7 3.63% 15 1.57%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 177 4.54% 0 0 0.00% 25 176 4.90% 6 43 4.54%
1 31 222 5.69% 0 0 0.00% 30 215 5.99% 8 54 5.69%
2 23 167 4.28% 0 0 0.00% 23 162 4.51% 6 40 4.28%
3 28 201 5.15% 0 0 0.00% 28 196 5.46% 7 49 5.16%
4 27 190 4.87% 0 0 0.00% 25 176 4.90% 7 46 4.88%
5 30 214 5.49% 0 0 0.00% 29 205 5.71% 7 52 5.48%
6 18 132 3.38% 0 0 0.00% 18 127 3.54% 5 32 3.36%
7 23 164 4.20% 0 0 0.00% 21 152 4.24% 6 40 4.27%
8 19 139 3.56% 0 0 0.00% 18 132 3.68% 5 33 3.53%
9 20 142 3.64% 0 0 0.00% 20 141 3.93% 5 34 3.64%
10 22 156 4.00% 0 0 0.00% 21 148 4.12% 5 38 3.99%
11 24 173 4.43% 0 0 0.00% 23 163 4.54% 6 42 4.43%
12 22 159 4.08% 0 0 0.00% 21 150 4.18% 5 38 4.07%
13 18 127 3.26% 0 0 0.00% 16 112 3.12% 4 31 3.28%
14 19 134 3.44% 0 0 0.00% 18 132 3.68% 5 32 3.41%
15 17 125 3.20% 0 0 0.00% 17 121 3.37% 4 30 3.18%
16 12 90 2.31% 0 0 0.00% 12 85 2.37% 3 22 2.28%
17 14 101 2.59% 0 0 0.00% 13 97 2.70% 3 24 2.56%
18 19 134 3.44% 0 0 0.00% 18 132 3.68% 5 32 3.43%
19 33 236 6.05% 0 0 0.00% 21 150 4.18% 8 58 6.11%
20 21 151 3.87% 0 0 0.00% 20 145 4.04% 5 37 3.87%
21 21 150 3.85% 0 0 0.00% 19 137 3.82% 5 36 3.85%
22 33 233 5.97% 0 0 0.00% 22 156 4.35% 8 57 5.99%
23 26 184 4.72% 0 0 0.00% 25 179 4.99% 6 45 4.71%

Top 30 of 193 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 178 4.56% 0 0.00% 44 4.63% 2 0.51% 3.99.248.201
2 144 3.69% 0 0.00% 35 3.69% 5 1.27% 199.33.69.12
3 139 3.56% 0 0.00% 34 3.56% 14 3.56% 192.200.158.237
4 139 3.56% 0 0.00% 34 3.56% 12 3.05% 37.120.218.90
5 132 3.38% 0 0.00% 32 3.39% 7 1.78% 185.108.107.18
6 131 3.36% 0 0.00% 32 3.36% 6 1.53% 216.151.183.63
7 130 3.33% 0 0.00% 31 3.33% 8 2.04% 138.199.58.244
8 128 3.28% 0 0.00% 31 3.28% 6 1.53% 216.131.107.173
9 125 3.20% 0 0.00% 30 3.21% 8 2.04% 185.174.159.18
10 125 3.20% 0 0.00% 30 3.21% 9 2.29% 209.107.204.190
11 122 3.13% 0 0.00% 30 3.13% 6 1.53% 80.246.28.56
12 120 3.08% 0 0.00% 29 3.08% 6 1.53% 185.245.84.30
13 117 3.00% 0 0.00% 28 3.00% 7 1.78% 185.108.106.215
14 111 2.85% 0 0.00% 27 2.85% 5 1.27% 143.202.163.80
15 109 2.79% 0 0.00% 26 2.80% 7 1.78% 64.145.79.202
16 108 2.77% 0 0.00% 26 2.77% 5 1.27% 216.131.109.138
17 107 2.74% 0 0.00% 26 2.74% 5 1.27% 85.10.57.236
18 106 2.72% 0 0.00% 26 2.72% 7 1.78% 69.16.157.155
19 100 2.56% 0 0.00% 24 2.56% 3 0.76% 91.197.235.194
20 98 2.51% 0 0.00% 24 2.51% 6 1.53% 207.204.249.17
21 96 2.46% 0 0.00% 23 2.46% 3 0.76% 80.246.31.56
22 92 2.36% 0 0.00% 22 2.36% 5 1.27% 199.33.68.19
23 90 2.31% 0 0.00% 22 2.31% 5 1.27% 82.102.23.73
24 89 2.28% 0 0.00% 22 2.28% 3 0.76% 216.131.110.16
25 88 2.26% 0 0.00% 21 2.26% 4 1.02% 216.151.184.174
26 86 2.20% 0 0.00% 21 2.21% 8 2.04% 107.181.189.153
27 71 1.82% 0 0.00% 17 1.82% 13 3.31% 216.131.114.60
28 68 1.74% 0 0.00% 16 1.74% 4 1.02% 64.145.93.177
29 62 1.59% 0 0.00% 15 1.59% 5 1.27% 205.185.223.98
30 58 1.49% 0 0.00% 14 1.49% 12 3.05% 216.131.114.49

Top 10 of 193 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 178 4.56% 0 0.00% 44 4.63% 2 0.51% 3.99.248.201
2 144 3.69% 0 0.00% 35 3.69% 5 1.27% 199.33.69.12
3 139 3.56% 0 0.00% 34 3.56% 14 3.56% 192.200.158.237
4 139 3.56% 0 0.00% 34 3.56% 12 3.05% 37.120.218.90
5 132 3.38% 0 0.00% 32 3.39% 7 1.78% 185.108.107.18
6 131 3.36% 0 0.00% 32 3.36% 6 1.53% 216.151.183.63
7 130 3.33% 0 0.00% 31 3.33% 8 2.04% 138.199.58.244
8 128 3.28% 0 0.00% 31 3.28% 6 1.53% 216.131.107.173
9 125 3.20% 0 0.00% 30 3.21% 8 2.04% 185.174.159.18
10 125 3.20% 0 0.00% 30 3.21% 9 2.29% 209.107.204.190

Top 30 of 1235 Total Referrers
# Hits Referrer
1 428 10.97% - (Direct Request)
2 111 2.85% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
3 109 2.79% https://mixer-bitcoin.org
4 90 2.31% https://mixer-bitcoin.org/
5 89 2.28% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
6 46 1.18% https://megadarknetmarketonion.top/
7 44 1.13% https://megaofficial.top
8 44 1.13% https://megaonion.top/
9 41 1.05% https://megadarknetmarketonion.top
10 40 1.03% https://megaofficial.top/
11 37 0.95% https://megaonion.top
12 34 0.87% https://omgdarknet.com
13 33 0.85% https://dailyboats.com/boats-for-sale/
14 28 0.72% https://omgdarknet.com/
15 27 0.69% https://mlne-exchange.net
16 26 0.67% https://365cash.org
17 23 0.59% http://www.google.com.hk
18 21 0.54% https://365cash.org/
19 21 0.54% https://mlne-exchange.net/
20 18 0.46% https://dailyboats.com/
21 17 0.44% https://vc.ru/u/668536-sprutmonitor/217942-kak-zashchitit-svoyu-kompaniyu-ot-krazhi-bazy-dannyh-klientov
22 16 0.41% https://forum.antichat.com/threads/484652/
23 16 0.41% https://www.blockchainreporter.net
24 15 0.38% https://amlcheck.co
25 15 0.38% https://delotor.org/threads/skany-i-foto-pasportov-rf-sng-evropy-ssha.80494/
26 15 0.38% https://t.me/HubExpert
27 14 0.36% https://rexbag.net/
28 14 0.36% https://www.anti-malware.ru/ost1/2021-03-10/35219
29 14 0.36% https://www.blockchainreporter.net/
30 13 0.33% http://www.winblog.ru/partners/1147772572-kak-kontrolirovat-udalennyh-sotrudnikov.html

Top 15 of 170 Total User Agents
# Hits User Agent
1 178 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
2 163 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 153 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 147 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 87 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 86 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 86 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 86 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 85 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 85 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 84 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 84 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 82 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 81 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 81 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for August 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3901 100.00% 0 0.00% 944 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20